###PAGE_HEADER###

###TAGLINE###

Življenjepis // Curriculum Vitae

Osebni podatki

Ime in Priimek Žiga Dolhar
Naslov Vilharjeva 38, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon +386 41 50 52 40
E-pošta ziga@dolhar.si
Državljanstvo slovensko
Datum rojstva 16. 5. 1983
Spol moški

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

  civilno pravo - gospodarsko pravo

Delovne izkušnje

Obdobje marec 2015 -
Zaposlitev ali delovno mesto odvetnik, odvetniški kandidat
Naziv in naslov delodajalca Odvetniška pisarna WOLF THEISS - Podružnica v Sloveniji
Bleiweisova cesta 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
   
Obdobje september 2012 - marec 2015
Zaposlitev ali delovno mesto odvetniški kandidat
Glavne naloge in pristojnosti
 • pregledovanje dokumentacije, sestavljanje osnutkov listin, sodnih pisanj in pravnih mnenj
 • nadomeščanje odvetnikov pri opravljanju odvetniškega poklica pri pravnem svetovanju, zastopanju in zagovarjanju strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • sestavljanje listin in zastopanje strank v medsebojnih pravnih razmerjih
 • priprava korporacijskih dokumentov (ustanovitveni dokumenti, sklepi družbenikov oziroma skupščine…)
Naziv in naslov delodajalca Odvetniki Šelih & o.p., d.o.o.
Komenskega ulica 36
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
   
Obdobje april 2010 - marec 2012
Zaposlitev ali delovno mesto sodniški pripravnik
Glavne naloge in pristojnosti
 • opravljanje posameznih nalog pod vodstvom sodnika mentorja ali pod vodstvom druge za izvedbo obvezne oblike izobraževanja določene osebe ter proučevanje predpisov in gradiv, ki so osnova za opravljanje posameznih nalog
 • spremljanje obravnav, sej senatov, zaslišanj in drugih narokov ter pisanje zapisnikov po odredbi sodnika
 • opravljanje posameznih dejanj na glavni obravnavi, seji senata in drugem naroku pod pogoji iz 17. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu
 • izdelava osnutkov sodnih odločb in drugih sodnih pisanj
 • sodelovanje v okviru strokovne službe za brezplačno pravno pomoč in pri izvrševanju programa dela sodišča ter opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika višjega sodišča, predsednika sodišča in vodje oddelka, pri katerem se opravlja usposabljanje, ali sodnika mentorja oz. druge osebe, določene za izvedbo obvezne oblike izobraževanja in za spremljanje dela
 • udeleževanje seminarjev, opravljanje kolokvijev in drugih oblik izobraževanja s posameznih pravnih področij, v skladu z Zakonom o pravniškem državnem izpitu, Pravilnikom o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu in programom pripravništva
Naziv in naslov delodajalca Višje sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
   
Obdobje avgust 2003 - oktober 2007
Zaposlitev ali delovno mesto spletni programer / postavljavec spletnih strani
Glavne naloge in pristojnosti
 • programiranje s PHP in DBMS (MySQL, postgreSQL)
 • prelom grafičnih predlog (html, css)
Naziv in naslov delodajalca Innovatif d.o.o. (Futura Group) (http://www.innovatif.com/)
Poljanski nasip 6
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Vrsta dejavnosti ali sektor dejavnost oglaševalskih agencij

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje 2003 - 2010
Univerzitetna izobrazba univerzitetni diplomirani pravnik (univ. dipl. prav.) (cum laude)
Naziv in status ustanove, ki je podelile diplomo, spričevalo ali certifikat Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
   
Obdobje 1998 - 2002
Srednja strokovna izobrazba ekonomski tehnik
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat Srednja ekonomsko-turistična šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
SI-4240 Radovljica, Slovenija
   

Znanja in kompetence

Materni jezik Slovenščina
Drugi jeziki
Samovrednotenje Razumevanje Govorjenje Pisanje
Evropska raven (*) Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje
angleščina C2 Usposobljeni uporabnik C2 Usposobljeni uporabnik C2 Usposobljeni uporabnik C2 Usposobljeni uporabnik C2 Usposobljeni uporabnik
nemščina B1 Samostojni uporabnik B1 Samostojni uporabnik B1 Samostojni uporabnik B1 Samostojni uporabnik B1 Samostojni uporabnik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
Strokovni izpiti in kompetence
 • pravniški državni izpit (10. 7. 2012)
 • 9th Cologne Academy on International Commercial Arbitration (4.- 8. 9. 2011)
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (20. 2. 2010)
Računalniška znanja in kompetence
 • poznavanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in orodij
Umetniška znanja in kompetence
 • učitelj-asistent družabnih plesov (6 let tekmovalnih izkušenj)

Dodatni podatki

arbiter na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

 • obdobje: december 2010 -
 • kot arbiter sodelujem pri ocenjevanju pisnih memorandumov obeh tekmovanj (na Dunaju in v Hong Kongu) ter član arbitražnih tribunalov pri ustnih obravnavah

udeleženec na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

 • obdobje: oktober 2008 - april 2009
 • kot "counsel" (tekmovalec) sem se udeležil 16. Vis Moota na Dunaju in 6. Vis (East) Moota v Hong Kongu
 • ekipa ljubljanske univerze je v Hong Kongu prejela nagrado "Honourable Mention for Respondent's Memorandum" - častno omembo za pisni izdelek za toženo stranko
 • pohvala Pravne fakultete za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti (16. 6. 2009)

pravno svetovanje spletišču Slo-Tech.com

 • obdobje: februar 2010-
 • reševanje zahtevkov za odstranitev spornih vsebin
 • reševanje zahtevkov prizadetih oseb in državnih organov za posredovanje prometnih in drugih osebnih podatkov uporabnikov storitev informacijske tehnologije

pomoč pri redigiranju knjige Rimsko pravo avtorja Janeza Kranjca

 • obdobje: januar – junij 2008
 • avtorju sem pomagal pri oblikovanju besedila, ki bi bilo za študente čim bolj razumljivo
 • hkrati sem besedilo prebral z vidika tipkarskih in morebitnih drugih napak

predmetni tutor Rimskega prava

 • obdobje: december 2006 - september 2010
 • pomoč študentom z interaktivnimi seminarji o ključnih temah, s posebnim poudarkom na splošnih pravnih institutih ter osebnem, stvarnem in obligacijskopravnem področju
 • pohvala Pravne fakultete za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti (april 2007 in april 2010)

koordinator predmetnega tutorstva na fakulteti

 • obdobje: oktober 2008 - september 2009

Objave

 

Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije

Patološkost prostovoljne zunajzakonske skupnosti

 • članek, v: Pravna praksa 20, 26. maj 2011

Filtriranje avtorskih vsebin

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, 24. november 2011
 • v: Pravna praksa 47, 8. december 2011

Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah

 • soavtor: dr. Saša Zagorc
 • kratki znanstveni prispevek, v: Pravna praksa 49-50, 22. december 2011, priloga

Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV, C-360/10, 16. februar 2012
 • v: Pravna praksa 9, 8. marec 2012

Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu

 • povzetek in komentar k sodbi Sodišča EU v zadevi: Ahmet Yildirim proti Turčiji, št. 3111/10, 18. december 2012
 • v: Pravna praksa 3, 24. januar 2013